Lokale kosten met zeevracht

Terminal kosten & Buiten de E.U.: inklaring douane

1. Terminal kosten

Op bestemming dienen de lokale terminalkosten (een soort havenbelasting) te worden voldaan aan de rederijagent. Dit is voor het lossen, uitladen van de container en klaarzetten in de douaneloods. In havens is men gewend aan grote volumes, de kosten voor deelzendingen liggen relatief hoog.

Deze kosten verschillen wereldwijd maar om u een idee te geven van wat u kunt verwachten verschaffen wij u soortgelijke kosten in Rotterdam samengevat:
– kosten voor documentatie, etc. euro 80,00 tot 125,00
– per m3, tevens minimum euro 80.00
– na enkele dagen of weken, worden ook opslagkosten in rekening gebracht.

Op sommige bestemmingen kunnen de kosten door veiligheidsmaatregelen, hetzij lokale regelgeving hoger liggen.

2. Buiten de E.U.: inklaring douane

Op niet EU bestemmingen dient door belanghebbende bij de douane een aangifte ten invoer te worden gedaan.

Over het algemeen zijn normale gebruikte persoonlijke goederen vrij van rechten.
Let op, de rederij, noch WBS hebben invloed op Douaneregelgeving in welk land dan ook!

De inklaringsprocedure kan door geadresseerde het beste worden uitbesteed aan de rederijagent, maar je bent hier vrij in. Rond elke internationale haven zijn er talloze agenten die dit graag doen.
Hou rekening met ca euro 75,00 – 100,00 bemiddelingskosten.
In geval van onvoorziene extra’s, bijvoorbeeld douane inspecties, komen er kosten bij.

Je kunt de agent ook vragen de goederen thuis af te leveren.

Voordelig uw pakket van A naar Z

Vind de beste manier om uw pakket (inter)nationaal te versturen!