Schade

Schade

Schade of verlies is heel vervelend. Gelukkig gebeurt dit zelden. Het vrachtvervoer is goed gedocumenteerd en het verloop van het transport kan worden gevolgd. Er is dan ook vaker schade bij door passagiers ingecheckte bagage dan bij het vrachtvervoer. Schade ontstaat bijna altijd door een onvoldoende of slechte verpakking. Raadpleeg daarom de aanwijzingen voor verpakking op deze site! Maar als er schade ontstaat, moet duidelijk zijn hoe deze te beperken en eventueel te verhalen.

Aansprakelijkheid.
Bij schade of verlies is de feitelijke vervoerder aansprakelijk.
De aansprakelijkheid is gebonden aan een maximum en is vastgelegd in de voorwaarden van de betreffende vervoerstak. Omdat de vervoersprijs per kilo wordt berekend, is in eerste instantie ook de maximale aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag per kilo, en niet gerelateerd aan de waarde van de goederen.

Vaststellen van de schade.
Let op: voordat u de goederen op bestemming in ontvangst neemt, controleert u of alles intact is. Er kan achteraf geen klacht of claim worden ingediend als voor een goede ontvangst werd getekend. Het is raadzaam om foto’s van de schade te maken en bij ernstige schade de hulp van een neutrale schade-expert in te roepen.

Indienen van een klacht binnen de gestelde termijn.
De vervoerder moet onverwijld aansprakelijk worden gesteld. De termijn waarbinnen dit moet gebeuren kan per vervoerder verschillen. WBS moet ook onmiddellijk worden geïnformeerd om er op toe te zien dat latere aanspraken worden veilig gesteld. Het schadebedrag hoeft in deze fase nog niet te worden opgegeven.

Indienen van de uiteindelijke claim.
Op het moment van de klacht is meestal de schade nog niet te overzien. In de weken daarna kunt u de werkelijke schade, het claimbedrag, opgeven. Gevolgschade en emotionele schade kunt u niet claimen, het gaat dus om de (dag)waarde van de goederen, zo mogelijk voorzien van bonnen of ander bewijs.

WBS zal vervolgens de uiteindelijke claim indienen en voor de verdere afwikkeling met de betreffende vervoerder zorg dragen. U ontvangt kopieën van alle correspondentie. Afhankelijk van de situatie waaronder de schade is ontstaan en afhankelijk van de betrokken vervoerder, kan een en ander enkele maanden in beslag nemen.

Voordelig uw pakket van A naar Z

Vind de beste manier om uw pakket (inter)nationaal te versturen!