Een transportverzekering afsluiten

Verzekering

Het kan verstandig zijn een transportverzekering voor persoonlijke goederen af te sluiten. Dit is vanwege de relatief lage vervoersaansprakelijkheid zelfs aan te raden bij zeevracht en wegtransport.
Kijk eerst hoe hoog de aansprakelijkheid van de vervoerder is en vergelijk dit met de waarde van je goederen. Bij de waardebepaling moet je uitgaan van de ‘dagwaarde’ van de goederen.

Let op: in het geval van zeevracht is het aan te raden in ieder geval een verzekering aan te gaan, om het risico van Averij Grosse te beperken. Averij Grosse houdt in dat bepaalde kosten die gemaakt worden ten behoeve van de redding van schip en lading, deels zijn te verhalen op de eigenaar van de vracht.

Het afsluiten van een verzekering kan middels het boekingsformulier, of ten tijde van inlevering van de goederen op Schiphol. WBS heeft een doorlopende polis. U ontvangt een bewijs van verzekering.

De kosten van een transportverzekering:

  • 2% over de te verzekeren waarde. Minimale waarde € 2500,00 – maximale waarde € 250.000,00
  • € 12,50 administratiekosten.

Hier de belangrijkste voorwaarden:

  • Een transportverzekering voor persoonlijke goederen geldt voor de duur van het transport, vanaf het moment dat WBS over de goederen beschikt, tot aan de getekende* ontvangst op bestemming.
  • Van deze verzekering zijn uitgesloten levende have, bloemen en planten, geld en waarde documenten, sieraden, kostbaarheden en antiquiteiten, computer software; tevens is uitgesloten vergoeding voor bestaande beschadigingen en/of gebreken, en schade als gevolg van onvoldoende of ondeugdelijke, hetzij niet voor het betreffende transport geschikte verpakking. Geen dekking voor de werking van elektrische of elektronische apparaten.
  • Breuk en krassen worden niet vergoed, tenzij schade aan de inhoud door toedoen van de vervoerder kan worden vastgesteld.
  • Van toepassing is een eigen risico van € 250,00. Voor elektronica is het eigen risico € 100,00.
  • Inventarislijst/paklijst met aangegeven (dag)waarde moet ten behoeve van de verzekeraar worden overlegd.
  • Schadevergoeding vindt plaats op basis van de dagwaarde. Emotionele waarde kan niet worden verzekerd!
  • Een schriftelijke melding van de schade dient zo snel mogelijk, dan wel binnen 2 werkdagen, voorzien van een kopie van het hierboven genoemd ontvangstbewijs en alle andere relevante documentatie aan WBS te worden verzonden.

Let op: in geval van schade zal de Verzekeringsmaatschappij de schade op de vervoerder trachten te verhalen. Indien een claim ontstaat, zal WBS deze verder afwikkelen. Deze afwikkeling kan enkele maanden duren.

* Let op: bij ontvangst op bestemming dienen de goederen goed gecontroleerd te worden en in geval van schade dient een opmerking daartoe te worden gemaakt op het ontvangstbewijs, hetzij dat voor ontvangst anderzijds een klacht bij de vervoerder wordt ingediend.
Indien wordt getekend voor een “clean receipt“, kan de verzekeringsmaatschappij weigeren een claim in behandeling te nemen.

Voordelig uw pakket van A naar Z

Vind de beste manier om uw pakket (inter)nationaal te versturen!