Veiligheid

Veiligheid

Bagage van passagiers wordt in het luchtvervoer als een onveilige factor beschouwd. Dit geldt met name voor onbegeleide bagage als vracht. Het gaat dan meestal om items die u zelf als niet gevaarlijk beschouwd. Op 10 kilometer hoogte gelden echter andere omstandigheden. Naast deze zogenaamde Dangerous Goods, is men ook steeds meer beducht voor terroristische aanslagen.

De controle op gevaarlijke goederen is vastgelegd in de wijzigingen van de Luchtvaartwet, van kracht op 1 januari 2003. Alle als vracht verzonden bagage, moet dan stelselmatig worden doorzocht, hetzij handmatig, hetzij met behulp van scan apparatuur. Daarnaast legt WBS de identiteit van de verzenders vast door middel van een kopie van een identiteitsbewijs en eventueel een kopie van het ticket.

Hieronder volgt de officiële aanwijzing en ook een aantal tabellen met items waar u op moet letten:

 

Gevaarlijke stoffen in passagiersbagage

Gevaarlijke stoffen die door u nooit in de hand- of ruimbagage mogen worden meegenomen zijn:

 • Explosieve stoffen, zoals vuurwerk, munitie en noodsignalen.
 • Samengeperste gassen, zoals gastanks.
 • Brandbare stoffen, zoals verf, spiritus, grote hoeveelheden spuitbussen, nagellakverwijderaar.
 • Zuurstofrijke stoffen zoals peroxiden en bleekpoeder.
 • Giftige stoffen, zoals insecticiden.
 • Radioactieve stoffen.
 • Bijtende stoffen, zoals accuzuur in accu’s.
 • Magnetische, schadelijke, prikkelende en onwelriekende stoffen.

Deze stoffen mogen alleen als luchtvracht worden vervoerd en dienen dan op een speciale wijze te worden verpakt. Een gedetailleerde opsomming van deze stoffen is opgenomen in tabel 1. Voor meer informatie kunt u bellen naar het vervoersinformatiecentrum, tel: 088 489 0000

Gevaarlijke stoffen die onder bepaalde voorwaarden en vaak alleen met toestemming van de luchtvaartmaatschappij door u mogen worden meegenomen aan boord zijn onder andere:

 • Toiletartikelen (spuitbussen en parfums).
 • Medische artikelen.
 • Duikapparatuur (lege duikflessen en duiklampen).
 • Kleine zuurstof- en luchtcilinders voor medisch gebruik.
 • Munitie voor de schietsport.
 • Rolstoel met accu.

Een gedetailleerde opsomming van deze stoffen met de voorwaarden waaronder ze mogen worden meegenomen in hand- of ruimbagage is opgenomen in tabel 2. Voor meer informatie kunt u bellen naar het vervoersinformatiecentrum, tel: 070-3052444. Voor toestemming kunt u contact opnemen met de luchtvaartmaatschappij, waarmee u reist.

 

TABEL 1
Niet-limitatieve opsomming van gevaarlijke stoffen die door u niet mogen worden meegenomen in de hand- of ruimbagage aan boord van het vliegtuig.
accuzuur
aceton
ammoniakoplossingen
arseen
barometer met kwik
benzine
benzineaansteker
benzinebrander
bestrijdingsmiddelen
bleekpoeder
bloeddrukmeter met kwik
boekjes lucifers
brandbare lijm
butaan
campinggas(tank)
cyanide
ether
fotochemicaliën
gastanks (vol of leeg ongereinigd)
gootsteenontstopper (caustic soda, natriumhydroxide)
insecticiden
klappertjes (vuurwerk)
kwik
kunsthars oplossingen
kunstmest
latex
lucifers (boekjes en ‘strike anywhere’)
machine (werkend op brandstof)
motorfiets (werkend op brandstof)
munitie
muggenspray
nagellak-verwijderaar (met aceton)
opblaasvlot met drukcilinder en noodsignalen
peroxiden
pesticiden
petroleum
propaan
radioactieve stoffen
rookmelder (radioactief)
spiritus
terpentine
tweecomponentenlijm
traangas (patronen of spuitbus)
vapona spuitbus
verf
verfverdunner
vulling voor aanstekers
vuurpijlen
vuurwerk
wasbenzine
waslucifers
waterstofperoxide (meer dan 8%)
werktuig (werkend op brandstof)
zuurstoffles

 

TABEL 2
Gevaarlijke stoffen die onder voorwaarden in bagage mogen worden meegenomen:
Toegestaan in hand-
bagage
in ruim-
bagage
op het lichaam Toestem-
ming nodig
Alcoholhoudende dranken met minder dan 70% alcohol en in verkoopverpakkingen kleiner dan 5 liter ja ja nee
Droogijs (kooldioxide in vaste vorm) om bederfelijke waar in te verpakken, niet meer dan 2 kg per passagier ja ja ja
Krultang die koolwaterstofgas bevat, niet meer dan n per passagier, voorzien van veiligheidskap over het verwarmingselement, reserve gaspatronen niet toegestaan ja ja nee nee
Hitte producerende voorwerpen, zoals duiklampen en soldeerbouten ja nee nee ja
Kooldioxide gas-cylinders (klein formaat) voor de bediening van kunstledematen ja ja ja nee
Kooldioxide cylinder (klein formaat) van een opblaasbaar reddingsvest, inclusief reserve patroon ja ja ja ja
Kwikbarometer, meegenomen door een vertegenwoordiger van een meteorologisch instituut in een volledig gesloten verpakking ja nee ja
Kwikthermometer, in een beschermende verpakking, voor persoonlijk en medisch gebruik ja ja ja nee
Lucifers of een gasaansteker voor persoonlijk gebruik door de passagier aan boord van het vliegtuig nee nee ja nee
Medicinale of toiletartikelen (medicinale alcohol, astma pompje, ventoliën, contactlenzenvloeistof, haarlak, haarverf, parfum, eau de cologne), de totale netto hoeveelheid mag niet meer bedragen dan 2 kg of 2 liter ja ja ja nee
Munitie voor de schietsport (divisie 1.4S), in hoeveelheden van niet meer dan 5 kg bruto gewicht per passagier voor persoonlijk gebruik nee ja nee ja
Pacemaker t.b.v. het hart die geïmplanteerd is in het lichaam nee nee ja nee
Rolstoel met natte accu (accuzuur) nee ja ja
Rolstoel met droge accu nee ja ja
Zuurstof- of luchtcilinder (klein formaat) voor medisch gebruik ja ja ja
Zuurstofgenerator (klein formaat) voor persoonlijk gebruik nee ja nee ja

 

Bron:

Inspectie Verkeer en Waterstaat
Divisie Luchtvaart
Saturnusstraat 50
2132 HB Hoofddorp
Postbus 575
2130 AN Hoofddorp

T +31 (0)23 566 3000

Voordelig uw pakket van A naar Z

Vind de beste manier om uw pakket (inter)nationaal te versturen!